NUSPEC File

? Cách mở file .NUSPEC? Những phần mềm mở file .NUSPEC và sửa file lỗi. Convert XML NUSPEC file sang định dạng khác.

.NUSPEC File Extension

   
File name NUSPEC File
File Type NuGet Specification File
Nhà phát triển NuGet
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .NUSPEC là file gì?

NUSPEC là Developer Files - NuGet Specification File, dưới định dạng XML được phát triển bởi NuGet.

Tập tin được sử dụng bởi NuGet, một phần mở rộng của Microsoft Visual Studio sử dụng để quản lý thư viện của bên thứ ba cho các dự án .NET; lưu trong một định dạng XML và chứa thông tin được sử dụng để xây dựng một gói NuGet (file .NUPKG), mà sau đó có thể được thêm vào như là một thư viện dự án Visual Studio.

What is a NUSPEC file?

File used by NuGet, a Microsoft Visual Studio extension used for managing third-party libraries for .NET projects; saved in an XML format and contains information that is used to build a NuGet package (.NUPKG file), which subsequently can be added as a Visual Studio project library.

Cách mở .NUSPEC file

Để mở file .NUSPEC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NUSPEC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NUSPEC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NUSPEC do người dùng đóng góp.

  • NuGet

Chuyển đổi file .NUSPEC

File .NUSPEC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *