NVRAM File

? Cách mở file .NVRAM? Những phần mềm mở file .NVRAM và sửa file lỗi. Convert Binary NVRAM file sang định dạng khác.

.NVRAM File Extension

   
File name NVRAM File
File Type VMware NVRAM File
Nhà phát triển VMware
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .NVRAM là file gì?

NVRAM là Data Files - VMware NVRAM File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi VMware.

máy ảo (VM) tập tin dữ liệu được sử dụng bởi phần mềm ảo hóa VMware; cửa hàng tình trạng BIOS của máy ảo; lưu lại dưới dạng một phần của bộ tổng thể của tệp tạo thành VM; không nên tự mở hoặc chỉnh sửa, vì dữ liệu được xử lý bởi phần mềm.

What is a NVRAM file?

Virtual machine (VM) data file used by VMware virtualization software; stores the state of the VM's BIOS; saved as part of the overall set of files that comprise the VM; should not be manually opened or edited, since the data is handled by the software.

Cách mở .NVRAM file

Để mở file .NVRAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NVRAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NVRAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NVRAM do người dùng đóng góp.

  • VMware Workstation

Chuyển đổi file .NVRAM

File .NVRAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *