NWELICENSE File

? Cách mở file .NWELICENSE? Những phần mềm mở file .NWELICENSE và sửa file lỗi. Convert N/A NWELICENSE file sang định dạng khác.

.NWELICENSE File Extension

   
File name NWELICENSE File
File Type Nisus License
Nhà phát triển Nisus
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .NWELICENSE là file gì?

NWELICENSE là Data Files - Nisus License, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nisus.

Giấy phép được tham chiếu bởi Nisus Writer Pro, một chương trình xử lý văn bản giàu từ; chứa giấy phép xác nhận qua Nisus Writer Pro để sử dụng các ứng dụng vượt quá thời gian dùng thử; bao gồm tên chủ sở hữu, loại hình sử dụng, và ngày hết hạn của giấy phép.

What is a NWELICENSE file?

License referenced by Nisus Writer Pro, a rich text word processing program; contains the license verified by Nisus Writer Pro in order to use the application beyond the trial period; includes the owner name, type of use, and expiration date of the license.

Cách mở .NWELICENSE file

Để mở file .NWELICENSE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NWELICENSE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NWELICENSE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NWELICENSE do người dùng đóng góp.

  • Nisus Writer Pro

Chuyển đổi file .NWELICENSE

File .NWELICENSE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *