NWF File

? Cách mở file .NWF? Những phần mềm mở file .NWF và sửa file lỗi. Convert Binary NWF file sang định dạng khác.

.NWF File Extension

   
File name NWF File
File Type Navisworks File Set
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (8 Bình chọn)

File .NWF là file gì?

NWF là CAD Files - Navisworks File Set, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

hồ sơ dự án CAD tạo ra bởi NavisWorks, một gói phần mềm sử dụng để xem xét thiết kế kỹ thuật; tiết kiệm tham chiếu đến tệp nội dung dự án CAD (chẳng hạn như các file .DWG) mà tạo nên tập tin cài đặt; sử dụng để lưu trữ bộ sưu tập các tập tin làm việc cùng nhau.

What is a NWF file?

CAD project file created by Navisworks, a software package used for engineering design review; saves references to project asset CAD files (such as .DWG files) which make up the file set; used for storing collections of working files together.

Cách mở .NWF file

Để mở file .NWF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NWF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NWF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NWF do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Navisworks
  • NavisWorks
  • NavisWorks

Chuyển đổi file .NWF

File .NWF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *