OBML16 File

? Cách mở file .OBML16? Những phần mềm mở file .OBML16 và sửa file lỗi. Convert Binary OBML16 file sang định dạng khác.

.OBML16 File Extension

   
File name OBML16 File
File Type Opera Mini Saved Web Page
Nhà phát triển Opera Software
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .OBML16 là file gì?

OBML16 là Web Files - Opera Mini Saved Web Page, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Opera Software.

Trang web được lưu trong định dạng Opera Binary Markup Language (OBML); tạo ra bởi Opera Mini, một trình duyệt web cho nền tảng di động; chỉ có thể được mở bằng trình duyệt Opera Mini.

What is a OBML16 file?

Web page saved in the Opera Binary Markup Language (OBML) format; created by Opera Mini, a web browser for mobile platforms; can only be opened with the Opera Mini browser.

Cách mở .OBML16 file

Để mở file .OBML16 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OBML16 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OBML16

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OBML16 do người dùng đóng góp.

  • Opera Mini web browser

Chuyển đổi file .OBML16

File .OBML16 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *