QMK File

? Cách mở file .QMK? Những phần mềm mở file .QMK và sửa file lỗi. Convert Binary QMK file sang định dạng khác.

.QMK File Extension

   
File name QMK File
File Type YanCEyDesktop Quickmarks File
Nhà phát triển YanCEyWare
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .QMK là file gì?

QMK là eBook Files - YanCEyDesktop Quickmarks File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi YanCEyWare.

Tập tin được tạo ra bởi YanCEyDesktop, một đầu đọc máy tính để bàn cho YanCEyWare eBooks; cửa hàng sách điện tử đánh dấu, gọi là "quickmarks," đã được tạo ra bởi người sử dụng; cho phép người dùng lưu các vị trí trong ebook và nhanh chóng điều hướng đến họ.

What is a QMK file?

File created by YanCEyDesktop, a desktop reader for YanCEyWare eBooks; stores eBook bookmarks, called "quickmarks," that have been created by the user; allows users to save locations within eBooks and quickly navigate to them.

Cách mở .QMK file

Để mở file .QMK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QMK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QMK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QMK do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .QMK

File .QMK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *