REGLNK File

? Cách mở file .REGLNK? Những phần mềm mở file .REGLNK và sửa file lỗi. Convert Text REGLNK file sang định dạng khác.

.REGLNK File Extension

   
File name REGLNK File
File Type Registry Editor Shortcut File
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .REGLNK là file gì?

REGLNK là System Files - Registry Editor Shortcut File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin REGLNK chứa một phím tắt để một khóa registry. Nó lưu trữ các phím tắt trong định dạng INI và cho phép người dùng nhanh chóng nhảy đến vị trí của một khóa registry sử dụng Registry Editor, một chương trình đi kèm với Windows cho phép người dùng chỉnh sửa registry phím.

What is a REGLNK file?

A REGLNK file contains a shortcut to a registry key. It stores the shortcut in .INI format and allows users to quickly jump to the location of a registry key using Registry Editor, a program bundled with Windows that allows users to edit registry keys.

Cách mở .REGLNK file

Để mở file .REGLNK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .REGLNK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .REGLNK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .REGLNK do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Registry Editor

Chuyển đổi file .REGLNK

File .REGLNK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *