OLK14CONTACT File

? Cách mở file .OLK14CONTACT? Những phần mềm mở file .OLK14CONTACT và sửa file lỗi. Convert Binary OLK14CONTACT file sang định dạng khác.

.OLK14CONTACT File Extension

   
File name OLK14CONTACT File
File Type Outlook Contact File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .OLK14CONTACT là file gì?

OLK14CONTACT là Data Files - Outlook Contact File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Microsoft Outlook cho Mac, một chương trình email trước đây gọi là Entourage; chứa thông tin cho một số liên lạc, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, và các thông tin kinh doanh; sử dụng để lưu dữ liệu liên lạc vào thông qua giao diện Outlook.

What is a OLK14CONTACT file?

File created by Microsoft Outlook for Mac, an email program formerly known as Entourage; contains information for a contact, such as a name, email address, and business information; used for saving contact data entered through the Outlook interface.

Cách mở .OLK14CONTACT file

Để mở file .OLK14CONTACT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OLK14CONTACT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OLK14CONTACT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OLK14CONTACT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook 2019

Chuyển đổi file .OLK14CONTACT

File .OLK14CONTACT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *