OLK14CATEGORY File

? Cách mở file .OLK14CATEGORY? Những phần mềm mở file .OLK14CATEGORY và sửa file lỗi. Convert Binary OLK14CATEGORY file sang định dạng khác.

.OLK14CATEGORY File Extension

   
File name OLK14CATEGORY File
File Type Outlook Category File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .OLK14CATEGORY là file gì?

OLK14CATEGORY là Data Files - Outlook Category File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Microsoft Outlook cho Mac, một ứng dụng email thay thế Microsoft Entourage; lưu trữ một loại, có thể được sử dụng để gắn thẻ tin nhắn email, các mục lịch, danh bạ, nhiệm vụ, và ghi chú; bao gồm tên và màu sắc của các loại thể hiện trong phần mềm.

What is a OLK14CATEGORY file?

File created by Microsoft Outlook for Mac, an email application that replaced Microsoft Entourage; stores a category, which can be used for tagging email messages, calendar items, contacts, tasks, and notes; includes the name and color of the category shown in the software.

Cách mở .OLK14CATEGORY file

Để mở file .OLK14CATEGORY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OLK14CATEGORY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OLK14CATEGORY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OLK14CATEGORY do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook 2016

Chuyển đổi file .OLK14CATEGORY

File .OLK14CATEGORY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *