QB2005 File

? Cách mở file .QB2005? Những phần mềm mở file .QB2005 và sửa file lỗi. Convert Binary QB2005 file sang định dạng khác.

.QB2005 File Extension

   
File name QB2005 File
File Type QuickBooks 2005 File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .QB2005 là file gì?

QB2005 là Data Files - QuickBooks 2005 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

Công ty chiếm tập tin dữ liệu được tạo ra bởi phiên bản Mac của QuickBooks, một ứng dụng quản lý tiền doanh nghiệp nhỏ; cửa hàng thu nhập doanh nghiệp và thông tin chi phí; sử dụng để theo dõi dữ liệu tài chính, cũng như nộp thuế và quản lý biên chế.

What is a QB2005 file?

Company accounting data file created by the Mac version of QuickBooks, a small business money management application; stores company income and expense information; used for tracking financial data, as well as for filing taxes and managing payroll.

Cách mở .QB2005 file

Để mở file .QB2005 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QB2005 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QB2005

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QB2005 do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Intuit QuickBooks Pro

Chuyển đổi file .QB2005

File .QB2005 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *