QB File

? Cách mở file .QB? Những phần mềm mở file .QB và sửa file lỗi. Convert N/A QB file sang định dạng khác.

.QB File Extension

   
File name QB File
File Type Diploma Question Bank File
Nhà phát triển Wimba
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .QB là file gì?

QB là Data Files - Diploma Question Bank File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Wimba.

Câu hỏi tập tin được sử dụng bởi Wimba Diploma, một chương trình dùng để tạo ra câu hỏi thi; chứa các câu hỏi tham chiếu bởi các kỳ thi; bao gồm các loại câu hỏi, chẳng hạn như tiểu luận, trắc nghiệm, và đúng / sai; cũng lưu trữ thông tin vị trí mà đơn đặt hàng như thế nào câu hỏi xuất hiện trong ngân hàng.

What is a QB file?

Question file used by Wimba Diploma, a program used to create exam questions; contains questions referenced by exams; includes the question type, such as essay, multiple choice, and true/false; also stores location information that orders how the questions appear in the bank.

Cách mở .QB file

Để mở file .QB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QB do người dùng đóng góp.

  • Wimba Diploma
  • Diploma
  • Diploma

Chuyển đổi file .QB

File .QB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *