QMG File

? Cách mở file .QMG? Những phần mềm mở file .QMG và sửa file lỗi. Convert Binary QMG file sang định dạng khác.

.QMG File Extension

   
File name QMG File
File Type Samsung Theme Graphics File
Nhà phát triển Samsung
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (16 Bình chọn)

File .QMG là file gì?

QMG là Raster Image Files - Samsung Theme Graphics File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Samsung.

Tập tin bao gồm như là một phần của một theme điện thoại di động Samsung; tiết kiệm đồ họa cho một phần của chủ đề (file .SMT); có thể cho nền điện thoại, một nút, hoặc một mục hình ảnh; biên dịch vào một định dạng nhị phân độc quyền Samsung.

What is a QMG file?

File included as part of a Samsung mobile phone theme; saves a graphic for a part of the theme (.SMT file); may be for the phone background, a button, or another visual item; compiled into a proprietary Samsung binary format.

Cách mở .QMG file

Để mở file .QMG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QMG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QMG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QMG do người dùng đóng góp.

  • Samsung Theme Designer

Chuyển đổi file .QMG

File .QMG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *