OBW File

? Cách mở file .OBW? Những phần mềm mở file .OBW và sửa file lỗi. Convert Binary OBW file sang định dạng khác.

.OBW File Extension

   
File name OBW File
File Type Superior Drummer Sounds File
Nhà phát triển Toontrack
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .OBW là file gì?

OBW là Audio Files - Superior Drummer Sounds File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Toontrack.

Nộp được sử dụng bởi Superior Drummer, một chương trình sử dụng để làm các bài hát trống; chứa một thư viện âm thanh trống lưu trong một định dạng độc quyền, nén; bao gồm nhiều khác nhau đá, bẫy, tom-tom, hi-hat, và âm thanh chũm choẹ, cũng như âm thanh trống khác.

What is a OBW file?

File used by Superior Drummer, a program used for making drum tracks; contains a library of drum sounds saved in a proprietary, compressed format; includes many different kick, snare, tom-tom, hi-hat, and cymbal sounds, as well as other drum sounds.

Cách mở .OBW file

Để mở file .OBW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OBW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OBW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OBW do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .OBW

File .OBW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *