ODIF File

? Cách mở file .ODIF? Những phần mềm mở file .ODIF và sửa file lỗi. Convert Binary ODIF file sang định dạng khác.

.ODIF File Extension

   
File name ODIF File
File Type Open Document Interchange Format
Nhà phát triển ITU-T
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ODIF là file gì?

ODIF là Text Files - Open Document Interchange Format, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ITU-T.

Mã hóa tài liệu nhị phân có sử dụng các ODIF (Open Document Interchange Format) định dạng tập tin, mà là một phần của Open Document Architecture (ODA) tiêu chuẩn; lưu trữ các dòng dữ liệu biểu diễn nhị phân của một tài liệu ODA; sử dụng như một định dạng phương tiện giao thông phù hợp để truyền giữa các hệ thống.

What is a ODIF file?

Encoded binary document that uses the ODIF (Open Document Interchange Format) file format, which is part of the Open Document Architecture (ODA) standard; stores the binary data stream representation of an ODA document; used as a transport format suitable for transmission between systems.

Cách mở .ODIF file

Để mở file .ODIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ODIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ODIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ODIF do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .ODIF

File .ODIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *