QBR File

? Cách mở file .QBR? Những phần mềm mở file .QBR và sửa file lỗi. Convert N/A QBR file sang định dạng khác.

.QBR File Extension

   
File name QBR File
File Type QuickBooks Report Template
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .QBR là file gì?

QBR là Data Files - QuickBooks Report Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

Mẫu tạo ra bởi QuickBooks, một ứng dụng sử dụng để nhập và lưu trữ dữ liệu tài chính; chứa các cài đặt template cho báo cáo xuất khẩu (s) mà di chuyển giữa các tập tin công ty QuickBooks.

What is a QBR file?

Template created by QuickBooks, an application used for entering and storing financial data; contains the template settings for exported report(s) that move between QuickBooks company files.

Cách mở .QBR file

Để mở file .QBR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QBR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QBR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QBR do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Intuit QuickBooks Pro

Chuyển đổi file .QBR

File .QBR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *