QC File

? Cách mở file .QC? Những phần mềm mở file .QC và sửa file lỗi. Convert Text QC file sang định dạng khác.

.QC File Extension

   
File name QC File
File Type 1Half-Life Model Compiler Script
Nhà phát triển Valve
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .QC là file gì?

QC là 3D Image Files - 1Half-Life Model Compiler Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Valve.

Script được sử dụng để biên soạn .SMD (Studiomdl dữ liệu) mô hình trò chơi ASCII dựa vào tập tin mô hình Half-Life .MDL; chứa các lệnh để xác định tên mô hình, mô hình tập tin SMD, vị trí của vật liệu, và các tài sản khác; biên dịch vào một tập tin MDL sử dụng Studiomdl, một tiện ích dòng lệnh Van.

What is a QC file?

Script used for compiling .SMD (Studiomdl Data) ASCII-based game models into Half-Life .MDL model files; contains commands for specifying the model name, the SMD model file, the locations of materials, and other properties; compiles to an MDL file using Studiomdl, a Valve command-line utility.

Cách mở .QC file

Để mở file .QC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QC do người dùng đóng góp.

  • Blender with Blender Source Tools plug-in
  • text editor
  • text editor
  • chUmbaLum sOft MilkShape 3D
  • GUI StudioMDL
  • Valve Half-Life
  • Valve Half-Life

Chuyển đổi file .QC

File .QC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *