PDPCMD File

? Cách mở file .PDPCMD? Những phần mềm mở file .PDPCMD và sửa file lỗi. Convert N/A PDPCMD file sang định dạng khác.

.PDPCMD File Extension

   
File name PDPCMD File
File Type Pdplayer Command File
Nhà phát triển Chaos Group
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PDPCMD là file gì?

PDPCMD là Text Files - Pdplayer Command File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Chaos Group.

Lệnh tập tin được tạo ra và được sử dụng bởi Pdplayer, một cầu thủ chuỗi hình ảnh chuyên nghiệp; chứa một tập hợp các lệnh trong văn bản đơn giản được thực hiện bởi các ứng dụng để thiết lập một thành phần.

What is a PDPCMD file?

Command file created and used by Pdplayer, a professional image sequence player; contains a set of commands in plain text that is executed by the application to set up a composition.

Cách mở .PDPCMD file

Để mở file .PDPCMD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PDPCMD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PDPCMD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PDPCMD do người dùng đóng góp.

  • Chaos Group Pdplayer

Chuyển đổi file .PDPCMD

File .PDPCMD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *