QPW File

? Cách mở file .QPW? Những phần mềm mở file .QPW và sửa file lỗi. Convert Binary QPW file sang định dạng khác.

.QPW File Extension

   
File name QPW File
File Type Quattro Pro Spreadsheet
Nhà phát triển Corel
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (18 Bình chọn)

File .QPW là file gì?

QPW là Spreadsheet Files - Quattro Pro Spreadsheet, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Corel.

Tập tin được tạo ra bởi Quattro Pro, một chương trình bảng tính được cung cấp như một phần của bộ ứng dụng Corel WordPerfect Office; chứa các bảng xếp hạng, tính toán, các kịch bản, và dữ liệu khác trong một mạng lưới di động hai chiều; sử dụng phổ biến nhất cho công việc văn phòng kinh doanh hoặc trong tài chính cá nhân.

What is a QPW file?

File created by Quattro Pro, a spreadsheet program provided as part of the Corel WordPerfect Office suite; contains charts, calculations, scripts, and other data in a two-dimensional cell grid; used most commonly for business office tasks or in personal finance.

Cách mở .QPW file

Để mở file .QPW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QPW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QPW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QPW do người dùng đóng góp.

  • Corel Quattro Pro X9
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Quick View Plus

Chuyển đổi file .QPW

File .QPW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *