QSV File

? Cách mở file .QSV? Những phần mềm mở file .QSV và sửa file lỗi. Convert N/A QSV file sang định dạng khác.

.QSV File Extension

   
File name QSV File
File Type 1Tibo Jigs@w Puzzle Save File
Nhà phát triển Tibo Software
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .QSV là file gì?

QSV là Game Files - 1Tibo Jigs@w Puzzle Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tibo Software.

tập tin Một QSV chứa một câu đố lưu tạo ra bởi Jigs @ w, một chương trình được sử dụng để tạo ra và chơi câu đố ghép hình.  Nó lưu trữ trạng thái của một câu đố khi nó đã được cứu, trong đó bao gồm các vị trí của miếng và số lượng các mảnh được kết nối hoặc ngắt kết nối.

What is a QSV file?

A QSV file contains a saved puzzle created by Jigs@w, a program used for creating and playing jigsaw puzzles. It stores the state of a puzzle when it was saved, which includes the placement of pieces and the number of pieces that are connected or disconnected.

Cách mở .QSV file

Để mở file .QSV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QSV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QSV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QSV do người dùng đóng góp.

  • Tibo Jigs@w
  • Microsoft Application Virtualization
  • Microsoft Application Virtualization
  • Eolsoft Flash Movie Player
  • Open Text Shared Components

Chuyển đổi file .QSV

File .QSV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *