QSS File

? Cách mở file .QSS? Những phần mềm mở file .QSS và sửa file lỗi. Convert Text QSS file sang định dạng khác.

.QSS File Extension

   
File name QSS File
File Type Qt Style Sheet
Nhà phát triển Digia
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (8 Bình chọn)

File .QSS là file gì?

QSS là Settings Files - Qt Style Sheet, dưới định dạng Text được phát triển bởi Digia.

tờ tập phong cách được sử dụng bởi Qt (phát âm là "dễ thương") chương trình; chứa định nghĩa cho các giao diện của các yếu tố GUI, bao gồm cả phông chữ, kích cỡ, màu sắc, bố cục và mouse-over hành vi; lưu trữ một thư viện kiểu có thể được kết hợp vào một giao diện người dùng.

What is a QSS file?

Style sheet file used by Qt (pronounced "cute") programs; contains definitions for the look and feel of GUI elements, including fonts, sizes, colors, layouts, and mouse-over behaviors; stores a library of styles that can be incorporated into a user interface.

Cách mở .QSS file

Để mở file .QSS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QSS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QSS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QSS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Notepad
  • Digia Qt SDK
  • Digia Qt SDK
  • Qulee QCS

Chuyển đổi file .QSS

File .QSS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *