QBY File

? Cách mở file .QBY? Những phần mềm mở file .QBY và sửa file lỗi. Convert N/A QBY file sang định dạng khác.

.QBY File Extension

   
File name QBY File
File Type QuickBooks Accountant's Copy Import File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .QBY là file gì?

QBY là Data Files - QuickBooks Accountant's Copy Import File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

Nhập tập tin được tạo ra bởi QuickBooks, một chương trình sử dụng để nhập, sắp xếp và lưu trữ dữ liệu tài chính; chứa sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ .QBA của kế toán sẵn sàng để được nhập khẩu vào tập tin công ty.

What is a QBY file?

Import file created by QuickBooks, an program used for entering, organizing, and storing financial data; contains the accountant's modified, finished .QBA file ready to be imported into the company file.

Cách mở .QBY file

Để mở file .QBY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QBY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QBY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QBY do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac
  • Intuit QuickBooks Pro
  • Intuit QuickBooks Pro

Chuyển đổi file .QBY

File .QBY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *