ODIN File

? Cách mở file .ODIN? Những phần mềm mở file .ODIN và sửa file lỗi. Convert N/A ODIN file sang định dạng khác.

.ODIN File Extension

   
File name ODIN File
File Type Locky Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .ODIN là file gì?

ODIN là Encoded Files - Locky Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin một ODIN là một tập tin được mã hóa bởi Virus Locky, một con ngựa Trojan tạo ra bởi tội phạm mạng nhắm người dùng Windows. Nó chứa tập tin của người dùng, chẳng hạn như một .WMV hoặc file .PDF, mã hóa với thuật toán và RSA AES-256. file ODIN trở nên phổ biến vào năm 2016 và tương tự như file .LOCKY.

What is a ODIN file?

An ODIN file is a file encrypted by the Locky Virus, a trojan horse created by cybercriminals that targets Windows users. It contains a user's file, such as a .WMV or .PDF file, encrypted with RSA algorithm and AES-256 encryption. ODIN files became prevalent in 2016 and are similar to .LOCKY files.

Cách mở .ODIN file

Để mở file .ODIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ODIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ODIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ODIN do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .ODIN

File .ODIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *