ODL File

? Cách mở file .ODL? Những phần mềm mở file .ODL và sửa file lỗi. Convert Text ODL file sang định dạng khác.

.ODL File Extension

   
File name ODL File
File Type Object Description Language File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ODL là file gì?

ODL là Developer Files - Object Description Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin văn bản trong Mô tả Object Language (ODL), một ngôn ngữ được sử dụng trong ngữ cảnh của Windows lập trình phần mềm; cho phép các nhà phát triển để làm cho ActiveX của họ đối tượng có thể nhìn thấy các nhà cung cấp khác bằng cách phơi bày và xuất bản thuộc tính của các đối tượng.

What is a ODL file?

File written in the Object Description Language (ODL), a language used in the Windows software programming context; allows developers to make their ActiveX objects visible to other vendors by exposing and publishing properties of the objects.

Cách mở .ODL file

Để mở file .ODL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ODL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ODL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ODL do người dùng đóng góp.

  • Stuffit Expander
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Microsoft Visual Studio .NET
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .ODL

File .ODL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *