ODP File

? Cách mở file .ODP? Những phần mềm mở file .ODP và sửa file lỗi. Convert Zip ODP file sang định dạng khác.

.ODP File Extension

   
File name ODP File
File Type OpenDocument Presentation
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.6 ★ (34 Bình chọn)

File .ODP là file gì?

ODP là Data Files - OpenDocument Presentation, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Oracle.

Hồ ODP là một bài thuyết trình được tạo ra bởi Impress, một ứng dụng chỉnh sửa bài thuyết trình bao gồm với Apache OpenOffice. Nó chứa một bài thuyết trình, thường bao gồm một slide tiêu đề tiếp theo slide nội dung với văn bản, hình ảnh, nội dung đa phương tiện, và các hiệu ứng chuyển tiếp. file ODP được định dạng bằng cách sử dụng tiêu chuẩn OpenDocument OASIS dựa trên XML.

What is a ODP file?

An ODP file is a presentation created by Impress, a presentation editing application included with Apache OpenOffice. It contains a presentation, which generally includes a title slide followed by content slides with text, images, multimedia content, and transition effects. ODP files are formatted using the OASIS XML-based OpenDocument standard.

Cách mở .ODP file

Để mở file .ODP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ODP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ODP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ODP do người dùng đóng góp.

  • OpenDocument Reader
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Apache OpenOffice
  • LibreOffice
  • Calligra Suite
  • Calligra Suite

Chuyển đổi file .ODP

File .ODP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert odp to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *