OFM File

? Cách mở file .OFM? Những phần mềm mở file .OFM và sửa file lỗi. Convert N/A OFM file sang định dạng khác.

.OFM File Extension

   
File name OFM File
File Type 1OmniForm Form
Nhà phát triển Nuance Communications
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .OFM là file gì?

OFM là Data Files - 1OmniForm Form, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nuance Communications.

Biểu mẫu đã lưu trong các định dạng OmniForm "thông minh", một định dạng độc quyền được sử dụng bởi OmniForm quét và phần mềm OCR; có thể được lấp đầy bằng cách sử dụng OmniForm Filler, bao gồm trong chương trình OmniForm.

What is a OFM file?

Form saved in the "intelligent" OmniForm format, a proprietary format used by OmniForm scanning and OCR software; can be filled out using OmniForm Filler, included with the OmniForm program.

Cách mở .OFM file

Để mở file .OFM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OFM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OFM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OFM do người dùng đóng góp.

  • Embird
  • OmniForm Premium
  • OmniForm Premium
  • Media Player Classic
  • OmniForm
  • OmniForm Filler
  • OmniForm Filler

Chuyển đổi file .OFM

File .OFM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *