OFP File

? Cách mở file .OFP? Những phần mềm mở file .OFP và sửa file lỗi. Convert XML OFP file sang định dạng khác.

.OFP File Extension

   
File name OFP File
File Type Origin Function Plot Theme File
Nhà phát triển OriginLab
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (9 Bình chọn)

File .OFP là file gì?

OFP là Settings Files - Origin Function Plot Theme File, dưới định dạng XML được phát triển bởi OriginLab.

tập tin một OFP là một tập tin chủ đề được tạo ra bởi xứ, một phân tích dữ liệu và ứng dụng vẽ đồ thị được sử dụng bởi các nhà khoa học khác nhau và kỹ sư. Nó chứa các thiết lập ở định dạng XML cấu hình một hàm trong một âm mưu chức năng xứ. file OFP có thể bao gồm điểm, định nghĩa, và công thức xuất hiện trong một âm mưu chức năng.

What is a OFP file?

An OFP file is a theme file created by Origin, a data analysis and graphing application used by various scientists and engineers. It contains settings in XML format that configure a function in an Origin function plot. OFP files may include points, definitions, and formulas that appear in a function plot.

Cách mở .OFP file

Để mở file .OFP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OFP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OFP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OFP do người dùng đóng góp.

  • OriginLab Origin
  • IBM Desktop eForms
  • IBM Desktop eForms

Chuyển đổi file .OFP

File .OFP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *