OFT File

? Cách mở file .OFT? Những phần mềm mở file .OFT và sửa file lỗi. Convert N/A OFT file sang định dạng khác.

.OFT File Extension

   
File name OFT File
File Type Outlook File Template
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (15 Bình chọn)

File .OFT là file gì?

OFT là Data Files - Outlook File Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

E-mail mẫu được sử dụng bởi Microsoft Outlook, một e-mail client phổ biến cho Windows; chứa một bố cục trước khi định dạng mà có thể được sử dụng để tạo các thông điệp tùy chỉnh với một cái nhìn và cảm nhận tương tự; cũng có thể được lưu lại dưới dạng một "hình thức", Outlook trong đó bao gồm một kịch bản mà chạy khi tập tin được mở ra.

What is a OFT file?

E-mail template used by Microsoft Outlook, a popular e-mail client for Windows; contains a pre-formatted layout that can be used for creating custom messages with a similar look and feel; may also be saved as an Outlook "form," which includes a script that runs when the file is opened.

Cách mở .OFT file

Để mở file .OFT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OFT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OFT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OFT do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Outlook 2019
  • Citrix ICA Client
  • Outlook
  • Outlook

Chuyển đổi file .OFT

File .OFT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *