OIS File

? Cách mở file .OIS? Những phần mềm mở file .OIS và sửa file lỗi. Convert XML OIS file sang định dạng khác.

.OIS File Extension

   
File name OIS File
File Type Origin Analyses Theme File
Nhà phát triển OriginLab
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .OIS là file gì?

OIS là Settings Files - Origin Analyses Theme File, dưới định dạng XML được phát triển bởi OriginLab.

Hồ OIS là một tập tin chủ đề được tạo ra bởi xứ, một phân tích dữ liệu và ứng dụng vẽ đồ thị được sử dụng bởi các nhà khoa học khác nhau và kỹ sư. Nó chứa các thiết lập ở định dạng XML tùy chỉnh sự xuất hiện của một hoặc nhiều cửa sổ phân tích xuất hiện trong xứ.

What is a OIS file?

An OIS file is a theme file created by Origin, a data analysis and graphing application used by various scientists and engineers. It contains settings in XML format that customize the appearance of one or more analyses windows that appear in Origin.

Cách mở .OIS file

Để mở file .OIS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OIS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OIS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OIS do người dùng đóng góp.

  • OriginLab Origin

Chuyển đổi file .OIS

File .OIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *