OIS File

OIS là Settings Files - Origin Analyses Theme File, dưới định dạng XML được phát triển bởi OriginLab.

.OIS File Extension

   
File name OIS File
File Type Origin Analyses Theme File
Nhà phát triển OriginLab
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .OIS là file gì?

OIS là Settings Files - Origin Analyses Theme File, dưới định dạng XML được phát triển bởi OriginLab.

Hồ OIS là một tập tin chủ đề được tạo ra bởi xứ, một phân tích dữ liệu và ứng dụng vẽ đồ thị được sử dụng bởi các nhà khoa học khác nhau và kỹ sư. Nó chứa các thiết lập ở định dạng XML tùy chỉnh sự xuất hiện của một hoặc nhiều cửa sổ phân tích xuất hiện trong xứ.

What is a OIS file?

An OIS file is a theme file created by Origin, a data analysis and graphing application used by various scientists and engineers. It contains settings in XML format that customize the appearance of one or more analyses windows that appear in Origin.

Phần mềm mở file .OIS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OIS do filegi.com tổng hợp.

  • OriginLab Origin

Chuyển đổi file .OIS

           

File .OIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *