OIV File

? Cách mở file .OIV? Những phần mềm mở file .OIV và sửa file lỗi. Convert N/A OIV file sang định dạng khác.

.OIV File Extension

   
File name OIV File
File Type OpenIV Mod Package File
Nhà phát triển RAGE Research project
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (73 Bình chọn)

File .OIV là file gì?

OIV là Plugin Files - OpenIV Mod Package File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RAGE Research project.

Gói được sử dụng bởi OpenIV, một trình soạn thảo đa năng và cài đặt cho các trò chơi, ví dụ như Grand Theft Auto IV và Max Payne 3; chứa tệp .xml chứa một mô tả gói và các kịch bản; có thể tổ chức một cuộc biểu tượng PNG cho mod; tương tự như một kho lưu trữ ZIP.

What is a OIV file?

Package used by OpenIV, a versatile editor and installer for games, such as Grand Theft Auto IV and Max Payne 3; contains an .XML file that holds a package description and scripts; may hold a .PNG icon for the mod; similar to a .ZIP archive.

Cách mở .OIV file

Để mở file .OIV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OIV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OIV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OIV do người dùng đóng góp.

  • OpenIV

Chuyển đổi file .OIV

File .OIV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *