OLK14EVENT File

? Cách mở file .OLK14EVENT? Những phần mềm mở file .OLK14EVENT và sửa file lỗi. Convert Binary OLK14EVENT file sang định dạng khác.

.OLK14EVENT File Extension

   
File name OLK14EVENT File
File Type Outlook Calendar Event File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .OLK14EVENT là file gì?

OLK14EVENT là Data Files - Outlook Calendar Event File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Microsoft Outlook cho Mac, một ứng dụng thư điện tử và quản lý lịch; lưu trữ dữ liệu cho một sự kiện trên lịch Outlook, bao gồm ngày, thời gian, và khách mời; sử dụng để lưu một bộ nhớ cache cục bộ của các sự kiện, thậm chí nếu lịch được lưu từ xa.

What is a OLK14EVENT file?

File created by Microsoft Outlook for Mac, an email and calendar management application; stores data for an event on the Outlook calendar, including the date, time, and invitees; used for saving a local cache of events, even if the calendar is saved remotely.

Cách mở .OLK14EVENT file

Để mở file .OLK14EVENT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OLK14EVENT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OLK14EVENT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OLK14EVENT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook 2019

Chuyển đổi file .OLK14EVENT

File .OLK14EVENT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *