PCL File

? Cách mở file .PCL? Những phần mềm mở file .PCL và sửa file lỗi. Convert N/A PCL file sang định dạng khác.

.PCL File Extension

   
File name PCL File
File Type Printer Command Language Document
Nhà phát triển HP
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (27 Bình chọn)

File .PCL là file gì?

PCL là Page Layout Files - Printer Command Language Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HP.

Digital in tài liệu được tạo ra trong máy in Command Language (PCL) ngôn ngữ mô tả trang; mô tả cách bố trí của văn bản và đồ họa cho các tài liệu; ban đầu được sử dụng bởi máy in Hewlett-Packard vào những năm 1980 và bây giờ được sử dụng bởi HP máy in LaserJet và những người khác; sử dụng rộng rãi nhưng tính năng cung cấp ít hơn so với định dạng PostScript (.ps).

What is a PCL file?

Digital printed document created in the Printer Command Language (PCL) page description language; describes the layout of text and graphics for the document; originally used by Hewlett-Packard printers in the 1980s and now used by HP LaserJet printers and others; widely used but offers fewer features than the PostScript (.PS) format.

Cách mở .PCL file

Để mở file .PCL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PCL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PCL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PCL do người dùng đóng góp.

  • CoolUtils PCL Viewer
  • OpenPCL Viewer
  • OpenPCL Viewer
  • PageTech PCL Reader
  • RedTitan Technology EscapeE
  • PageTech PCL Works
  • PageTech PCL Works

Chuyển đổi file .PCL

File .PCL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *