PPM File

? Cách mở file .PPM? Những phần mềm mở file .PPM và sửa file lỗi. Convert Text PPM file sang định dạng khác.

.PPM File Extension

   
File name PPM File
File Type 1Portable Pixmap Image File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (42 Bình chọn)

File .PPM là file gì?

PPM là Raster Image Files - 1Portable Pixmap Image File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin PPM là một hình ảnh màu 24-bit định dạng sử dụng một định dạng văn bản. Nó lưu trữ mỗi pixel với một số từ 0 đến 65536, trong đó xác định màu sắc của các pixel. file PPM cũng lưu trữ các hình ảnh chiều cao và chiều rộng, khoảng trắng dữ liệu, và các giá trị màu tối đa.

What is a PPM file?

A PPM file is a 24-bit color image formatted using a text format. It stores each pixel with a number from 0 to 65536, which specifies the color of the pixel. PPM files also store the image height and width, whitespace data, and the maximum color value.

Cách mở .PPM file

Để mở file .PPM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPM do người dùng đóng góp.

 • ACD Systems ACDSee Photo Studio
 • Netpbm
 • Netpbm
 • Serif Affinity Photo
 • text editor
 • Planamesa NeoOffice
 • Planamesa NeoOffice
 • File Viewer Plus
 • GIMP
 • Corel PaintShop Pro 2020
 • Adobe Photoshop with CartaPGM plugin

Chuyển đổi file .PPM

File .PPM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert ppm to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *