PHZ File

? Cách mở file .PHZ? Những phần mềm mở file .PHZ và sửa file lỗi. Convert Zip PHZ file sang định dạng khác.

.PHZ File Extension

   
File name PHZ File
File Type Algodoo Phun Compressed Phunlet
Nhà phát triển Algoryx Simulation
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.7 ★ (13 Bình chọn)

File .PHZ là file gì?

PHZ là Game Files - Algodoo Phun Compressed Phunlet, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Algoryx Simulation.

phunlet nén tạo ra với Phun, một ứng dụng sandbox vật lý 2D; bao gồm các tập tin dữ liệu .PHN cũng như PNG thumbnail hình ảnh và một tập tin checksums.txt; có thể được tạo ra bởi Phun beta 5 và sau đó.

What is a PHZ file?

Zipped phunlet created with Phun, a 2D physics sandbox application; includes the .PHN data file as well as a .PNG thumbnail image and a checksums.txt file; may be created by Phun beta 5 and later.

Cách mở .PHZ file

Để mở file .PHZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PHZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PHZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PHZ do người dùng đóng góp.

  • Algodoo
  • Algodoo Phun edition
  • Algodoo Phun edition
  • Media Player Classic
  • VPS Viewer
  • Phun
  • Phun

Chuyển đổi file .PHZ

File .PHZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *