PI File

? Cách mở file .PI? Những phần mềm mở file .PI và sửa file lỗi. Convert N/A PI file sang định dạng khác.

.PI File Extension

   
File name PI File
File Type Pi Calculation Data File
Nhà phát triển 10101
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .PI là file gì?

PI là Data Files - Pi Calculation Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi 10101.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi IPI, một chương trình tính toán pi; tiết kiệm tiến độ tính pi của người dùng; Pi là tỷ số giữa chu vi đường kính của một vòng tròn, và là khoảng 3,1415926536.

What is a PI file?

Data file used by iPi, a pi calculation program; saves the progress of a user's pi calculation; Pi is the ratio of the circumference to the diameter of a circle, and is approximately 3.1415926536.

Cách mở .PI file

Để mở file .PI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PI do người dùng đóng góp.

  • Final Media Player
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PI

File .PI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *