P8.PNG File

? Cách mở file .P8.PNG? Những phần mềm mở file .P8.PNG và sửa file lỗi. Convert Binary P8.PNG file sang định dạng khác.

.P8.PNG File Extension

   
File name P8.PNG File
File Type PICO-8 Game Cartridge File
Nhà phát triển Lexaloffle
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .P8.PNG là file gì?

P8.PNG là Game Files - PICO-8 Game Cartridge File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Lexaloffle.

tập tin Một P8.PNG chứa một trò chơi PICO-8, mà là một 8-bit theo phong cách retro trò chơi có thể chơi với PICO-8 tưởng tượng ảo chơi game console. Nó lưu trữ một trò chơi trong một định dạng nhị phân độc quyền tương tự sang định dạng .PNG. file P8.PNG bao gồm biên soạn PICO-8 mã nguồn và sprites, hiệu ứng âm thanh, bản đồ và dữ liệu âm nhạc đặc trưng trong trò chơi.

What is a P8.PNG file?

A P8.PNG file contains a PICO-8 game, which is an 8-bit retro-style game that can be played with the PICO-8 virtual fantasy gaming console. It stores a game in a proprietary binary format similar to the .PNG format. P8.PNG files include compiled PICO-8 source code and sprites, sound effects, maps, and music data featured in the game.

Cách mở .P8.PNG file

Để mở file .P8.PNG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .P8.PNG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .P8.PNG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .P8.PNG do người dùng đóng góp.

 • Pixelmator 2
 • Microsoft OneDrive
 • Microsoft OneDrive
 • PICO-8
 • PX8
 • Microsoft Photos
 • Microsoft Photos
 • picture viewer
 • web browser
 • Apple Preview
 • Apple Photos

Chuyển đổi file .P8.PNG

File .P8.PNG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *