PHAR File

? Cách mở file .PHAR? Những phần mềm mở file .PHAR và sửa file lỗi. Convert Binary PHAR file sang định dạng khác.

.PHAR File Extension

   
File name PHAR File
File Type PHP Archive
Nhà phát triển Greg Beaver
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (17 Bình chọn)

File .PHAR là file gì?

PHAR là Executable Files - PHP Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Greg Beaver.

Tập tin đóng gói trong Phar (PHP Archive) định dạng, có thể được tạo ra bằng cách sử dụng lớp Phar PHP; cửa hàng một bộ sưu tập các tập tin và hỗ trợ bzip2 và nén gzip cũng như một tổng kiểm tra cho các kho lưu trữ; được sử dụng để phân phối và chạy các ứng dụng PHP sử dụng một tập tin duy nhất.

What is a PHAR file?

File packaged in the PHAR (PHP Archive) format, which can be created using the Phar PHP class; stores a collection of files and supports bzip2 and gzip compression as well as a checksums for the archive; used for distributing and running PHP applications using a single file.

Cách mở .PHAR file

Để mở file .PHAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PHAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PHAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PHAR do người dùng đóng góp.

  • Phar
  • PHP
  • PHP

Chuyển đổi file .PHAR

File .PHAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *