OLK14GROUP File

? Cách mở file .OLK14GROUP? Những phần mềm mở file .OLK14GROUP và sửa file lỗi. Convert N/A OLK14GROUP file sang định dạng khác.

.OLK14GROUP File Extension

   
File name OLK14GROUP File
File Type Outlook Group File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .OLK14GROUP là file gì?

OLK14GROUP là Data Files - Outlook Group File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Microsoft Outlook cho Mac, một chương trình lịch và email thay thế Microsoft Entourage; lưu trữ một tập hợp các địa chỉ liên lạc như một tập tin nhóm; sử dụng cho các tổ chức liên lạc trong phần mềm.

What is a OLK14GROUP file?

File created by Microsoft Outlook for Mac, a calendar and email program that replaced Microsoft Entourage; stores a collection of contacts as a group file; used for organizing contacts in the software.

Cách mở .OLK14GROUP file

Để mở file .OLK14GROUP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OLK14GROUP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OLK14GROUP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OLK14GROUP do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .OLK14GROUP

File .OLK14GROUP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *