PIGM File

? Cách mở file .PIGM? Những phần mềm mở file .PIGM và sửa file lỗi. Convert Zip PIGM file sang định dạng khác.

.PIGM File Extension

   
File name PIGM File
File Type Packaged Indigo Renderer Material File
Nhà phát triển Glare Technologies
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PIGM là file gì?

PIGM là 3D Image Files - Packaged Indigo Renderer Material File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Glare Technologies.

Tập tin được tạo ra bởi Indigo Renderer, một chương trình được sử dụng để tạo ra hình ảnh 3D photorealistic; tiết kiệm vật liệu (.IGM tập tin) trong một định dạng ZIP; làm giảm đáng kể kích thước tập tin tài liệu và do đó thường được sử dụng để phân phối tài liệu trực tuyến.

What is a PIGM file?

File created by Indigo Renderer, a program used for creating photorealistic 3D images; saves a material (.IGM file) in a .ZIP format; significantly reduces the material file size and therefore is often used for distributing materials online.

Cách mở .PIGM file

Để mở file .PIGM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PIGM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PIGM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PIGM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Indigo Renderer
  • Indigo Renderer
  • Indigo Material Editor
  • Indigo RT

Chuyển đổi file .PIGM

File .PIGM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *