Q1Q File

? Cách mở file .Q1Q? Những phần mềm mở file .Q1Q và sửa file lỗi. Convert N/A Q1Q file sang định dạng khác.

.Q1Q File Extension

   
File name Q1Q File
File Type LunarCell Photoshop Plug-in
Nhà phát triển Flaming Pear Software
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (136 Bình chọn)

File .Q1Q là file gì?

Q1Q là Plugin Files - LunarCell Photoshop Plug-in, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Flaming Pear Software.

Photoshop plug-in được phát triển bởi Flaming Pear phần mềm để tạo 3D hành tinh; bao gồm kết cấu tùy biến, khí hậu, không khí, và các thiết lập điện toán đám mây; phải nằm trong thư mục Plug-ins trong thư mục ứng dụng để làm việc.

What is a Q1Q file?

Photoshop plug-in developed by Flaming Pear Software for creating 3D planets; includes customizable texture, climate, air, and cloud settings; must reside in the Plug-ins folder within the application folder to work.

Cách mở .Q1Q file

Để mở file .Q1Q click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Q1Q bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Q1Q

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Q1Q do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .Q1Q

File .Q1Q có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *