OLK14MAILACCOUNT File

? Cách mở file .OLK14MAILACCOUNT? Những phần mềm mở file .OLK14MAILACCOUNT và sửa file lỗi. Convert Binary OLK14MAILACCOUNT file sang định dạng khác.

.OLK14MAILACCOUNT File Extension

   
File name OLK14MAILACCOUNT File
File Type Outlook Mail Account File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .OLK14MAILACCOUNT là file gì?

OLK14MAILACCOUNT là Data Files - Outlook Mail Account File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Microsoft Outlook cho Mac, một ứng dụng email đầu tiên phát hành dành cho Mac trong ấn bản năm 2011; cửa hàng email cài đặt tài khoản, bao gồm kết nối và thông tin đăng nhập; được sử dụng để lưu trữ các chi tiết tài khoản cho phép người dùng tải email và đồng bộ hóa lịch.

What is a OLK14MAILACCOUNT file?

File created by Microsoft Outlook for Mac, an email application first released for Mac in the 2011 edition; stores email account settings, including connection and login information; used for storing the account details that allow users to download email and synchronize calendars.

Cách mở .OLK14MAILACCOUNT file

Để mở file .OLK14MAILACCOUNT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OLK14MAILACCOUNT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OLK14MAILACCOUNT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OLK14MAILACCOUNT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook 2016

Chuyển đổi file .OLK14MAILACCOUNT

File .OLK14MAILACCOUNT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *