OLK14MESSAGE File

? Cách mở file .OLK14MESSAGE? Những phần mềm mở file .OLK14MESSAGE và sửa file lỗi. Convert Binary OLK14MESSAGE file sang định dạng khác.

.OLK14MESSAGE File Extension

   
File name OLK14MESSAGE File
File Type Outlook Message File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (10 Bình chọn)

File .OLK14MESSAGE là file gì?

OLK14MESSAGE là Data Files - Outlook Message File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin nhắn email được tạo ra bởi Outlook 2011, một email và lịch chương trình dành cho Mac; chứa thông tin tiêu đề của thư điện tử, nhưng không chứa các nội dung cơ thể email, được lưu trữ trong một tập tin .OLK14MSGSOURCE riêng biệt; cho phép các chương trình để hiển thị tổng quan thông khi duyệt email.

What is a OLK14MESSAGE file?

Email message file created by Outlook 2011, an email and calendar program for Mac; contains the email's header information, but does not contain the email body contents, which are stored in a separate .OLK14MSGSOURCE file; enables the program to display message overviews while browsing email.

Cách mở .OLK14MESSAGE file

Để mở file .OLK14MESSAGE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OLK14MESSAGE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OLK14MESSAGE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OLK14MESSAGE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook 2016

Chuyển đổi file .OLK14MESSAGE

File .OLK14MESSAGE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *