OLK14MSGATTACH File

? Cách mở file .OLK14MSGATTACH? Những phần mềm mở file .OLK14MSGATTACH và sửa file lỗi. Convert N/A OLK14MSGATTACH file sang định dạng khác.

.OLK14MSGATTACH File Extension

   
File name OLK14MSGATTACH File
File Type Outlook 2011 Email Message Attachment File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .OLK14MSGATTACH là file gì?

OLK14MSGATTACH là Data Files - Outlook 2011 Email Message Attachment File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một OLK14MSGATTACH là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi Microsoft Outlook 2011, một email và lịch chương trình. Nó chứa thông tin về tập tin đính kèm email được gửi và nhận bởi một người dùng trong Outlook. file OLK14MSGATTACH cũng tương tự như các file .OLK15MSGATTACH, mà được tạo ra bởi Outlook năm 2016.

What is a OLK14MSGATTACH file?

An OLK14MSGATTACH file is a data file created by Microsoft Outlook 2011, an email and calendar program. It contains information about attachments to emails sent and received by a user in Outlook. OLK14MSGATTACH files are similar to .OLK15MSGATTACH files, which are created by Outlook 2016.

Cách mở .OLK14MSGATTACH file

Để mở file .OLK14MSGATTACH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OLK14MSGATTACH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OLK14MSGATTACH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OLK14MSGATTACH do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook 2016

Chuyển đổi file .OLK14MSGATTACH

File .OLK14MSGATTACH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *