OLK14MSGSOURCE File

? Cách mở file .OLK14MSGSOURCE? Những phần mềm mở file .OLK14MSGSOURCE và sửa file lỗi. Convert Binary OLK14MSGSOURCE file sang định dạng khác.

.OLK14MSGSOURCE File Extension

   
File name OLK14MSGSOURCE File
File Type Outlook Email Message Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .OLK14MSGSOURCE là file gì?

OLK14MSGSOURCE là Data Files - Outlook Email Message Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Outlook cho Mac, một chương trình email đầu tiên ra mắt với bộ ứng dụng Office 2011; chứa tất cả dữ liệu nguồn email cho một tin nhắn được tham chiếu trong một tập tin .OLK14MESSAGE; nạp khi xem một thông điệp cụ thể email.

What is a OLK14MSGSOURCE file?

Data file created by Outlook for Mac, an email program first released with the Office 2011 suite; contains all email source data for a message referenced in an .OLK14MESSAGE file; loaded when viewing a specific email message.

Cách mở .OLK14MSGSOURCE file

Để mở file .OLK14MSGSOURCE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OLK14MSGSOURCE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OLK14MSGSOURCE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OLK14MSGSOURCE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook 2016

Chuyển đổi file .OLK14MSGSOURCE

File .OLK14MSGSOURCE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *