OLK14NOTE File

? Cách mở file .OLK14NOTE? Những phần mềm mở file .OLK14NOTE và sửa file lỗi. Convert Binary OLK14NOTE file sang định dạng khác.

.OLK14NOTE File Extension

   
File name OLK14NOTE File
File Type Outlook Note File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .OLK14NOTE là file gì?

OLK14NOTE là Data Files - Outlook Note File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Microsoft Outlook 2011, một chương trình sử dụng cho email và lịch quản lý; chứa một lưu ý, được tạo ra bằng cách sử dụng phần Ghi chú của Outlook; cửa hàng lưu ý định dạng cũng như các văn bản bằng văn bản; sử dụng để lưu trữ các ghi chú cá nhân và kinh doanh đăng nhập của người dùng.

What is a OLK14NOTE file?

File created by Microsoft Outlook 2011, a program used for email and calendar management; contains a note, which was created using the Notes section of Outlook; stores the note formatting as well as the written text; used for storing personal and business notes logged by the user.

Cách mở .OLK14NOTE file

Để mở file .OLK14NOTE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OLK14NOTE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OLK14NOTE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OLK14NOTE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook 2016

Chuyển đổi file .OLK14NOTE

File .OLK14NOTE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *