OLK15MSGATTACH File

? Cách mở file .OLK15MSGATTACH? Những phần mềm mở file .OLK15MSGATTACH và sửa file lỗi. Convert N/A OLK15MSGATTACH file sang định dạng khác.

.OLK15MSGATTACH File Extension

   
File name OLK15MSGATTACH File
File Type Outlook 2016 Email Message Attachment File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .OLK15MSGATTACH là file gì?

OLK15MSGATTACH là Data Files - Outlook 2016 Email Message Attachment File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một OLK15MSGATTACH là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi Microsoft Outlook 2016, một email và lịch chương trình. Nó chứa thông tin về tập tin đính kèm email được gửi và nhận bởi một người dùng trong Outlook. file OLK15MSGATTACH cũng tương tự như các file .OLK14MSGATTACH, mà được tạo ra bởi Outlook 2011.

What is a OLK15MSGATTACH file?

An OLK15MSGATTACH file is a data file created by Microsoft Outlook 2016, an email and calendar program. It contains information about attachments to emails sent and received by a user in Outlook. OLK15MSGATTACH files are similar to .OLK14MSGATTACH files, which are created by Outlook 2011.

Cách mở .OLK15MSGATTACH file

Để mở file .OLK15MSGATTACH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OLK15MSGATTACH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OLK15MSGATTACH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OLK15MSGATTACH do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook 2016

Chuyển đổi file .OLK15MSGATTACH

File .OLK15MSGATTACH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *