OLL File

? Cách mở file .OLL? Những phần mềm mở file .OLL và sửa file lỗi. Convert Text OLL file sang định dạng khác.

.OLL File Extension

   
File name OLL File
File Type TrialDirector Object Load List
Nhà phát triển inData
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .OLL là file gì?

OLL là Data Files - TrialDirector Object Load List, dưới định dạng Text được phát triển bởi inData.

Tải tập tin được sử dụng bởi TrialDirector, một chương trình dùng để tạo, sắp xếp và thông tin nghiên cứu này; chứa văn bản ASCII dùng để thiết lập mối quan hệ đối với các văn bản TrialDirector nhiều trang và xác định tab được gắn liền với mỗi mục.

What is a OLL file?

Load file used by TrialDirector, a program used to create, organize, and present trial information; contains ASCII text used to establish relationship for multi-page TrialDirector documents and determine which tab is associated with each item.

Cách mở .OLL file

Để mở file .OLL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OLL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OLL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OLL do người dùng đóng góp.

  • inData TrialDirector

Chuyển đổi file .OLL

File .OLL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *