OLP File

? Cách mở file .OLP? Những phần mềm mở file .OLP và sửa file lỗi. Convert N/A OLP file sang định dạng khác.

.OLP File Extension

   
File name OLP File
File Type Office Live Package
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .OLP là file gì?

OLP là Web Files - Office Live Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Gói được tạo ra bởi Microsoft Office Live, một dịch vụ web mà cung cấp công cụ tạo trang web và chia sẻ tài liệu và bao gồm Office Live Workspace và Office Live Small Business; chứa các trang web, tài liệu, các mẫu trang, và hình ảnh; bao gồm các vị trí của tất cả các khía cạnh của trang web của bạn để mọi thứ được đặt trong đúng vị trí khi người nhận mở gói; cho phép chuyển dễ dàng chia sẻ trang web của bạn.

What is a OLP file?

Package created by Microsoft Office Live, a web service that provided website creation tools and document sharing and consisted of Office Live Workspace and Office Live Small Business; contains web pages, documents, page templates, and images; includes the placement of all the aspects of your site so everything is placed in the correct location when your receiver opens the package; enables easy transfer to share your web site.

Cách mở .OLP file

Để mở file .OLP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OLP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OLP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OLP do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .OLP

File .OLP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *