OLT File

? Cách mở file .OLT? Những phần mềm mở file .OLT và sửa file lỗi. Convert N/A OLT file sang định dạng khác.

.OLT File Extension

   
File name OLT File
File Type Orbit Downloads List
Nhà phát triển Orbit Downloader
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .OLT là file gì?

OLT là Data Files - Orbit Downloads List, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Orbit Downloader.

Tập tin được tạo ra bởi Orbit Downloader, một người quản lý tải; chứa một danh sách các liên kết tải về (URL); có thể được xuất khẩu để chia sẻ với những người khác, những người có thể nhập danh sách bằng cách chọn File → Import Danh sách lần tải về ... từ menu ứng dụng.

What is a OLT file?

File created by Orbit Downloader, a download manager; contains a list of download links (URLs); can be exported for sharing with others, who can import the list by choosing File → Import List of Downloads ... from the application menu.

Cách mở .OLT file

Để mở file .OLT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OLT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OLT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OLT do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .OLT

File .OLT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *