OMCS File

? Cách mở file .OMCS? Những phần mềm mở file .OMCS và sửa file lỗi. Convert N/A OMCS file sang định dạng khác.

.OMCS File Extension

   
File name OMCS File
File Type Office Manager Access File
Nhà phát triển Krekeler
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .OMCS là file gì?

OMCS là Data Files - Office Manager Access File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Krekeler.

tập tin văn bản có chứa một liên kết đến một văn phòng quản lý tài liệu Lưu trữ (file .OMP) được lưu trữ trên một SQL Server; tiết kiệm các thông số truy cập cho SQL Server; sử dụng để kết nối với cơ sở dữ liệu.

What is a OMCS file?

Text file that contains a link to an Office Manager Document Archive (.OMP file) stored on a SQL Server; saves the access parameters for the SQL Server; used for connecting to the database.

Cách mở .OMCS file

Để mở file .OMCS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .OMCS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .OMCS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .OMCS do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .OMCS

File .OMCS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *