ONE File

? Cách mở file .ONE? Những phần mềm mở file .ONE và sửa file lỗi. Convert N/A ONE file sang định dạng khác.

.ONE File Extension

   
File name ONE File
File Type OneNote Document
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (48 Bình chọn)

File .ONE là file gì?

ONE là Data Files - OneNote Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin ONE là một tài liệu được tạo ra bởi OneNote, một chương trình ghi chú được phát triển bởi Microsoft. Nó chứa một hoặc nhiều bộ phận tạo thành từ một hoặc nhiều trang nội dung. ONE file có thể chứa văn bản, chữ viết tay được số hóa, và các đối tượng dán từ các ứng dụng khác, chẳng hạn như hình ảnh, bản vẽ và audio / video clip.

What is a ONE file?

A ONE file is a document created by OneNote, a note-taking program developed by Microsoft. It contains one or more sections made up of one or more pages of content. ONE files may contain text, digitized handwriting, and objects pasted from other applications, such as images, drawings, and audio/video clips.

Cách mở .ONE file

Để mở file .ONE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ONE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ONE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ONE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft OneNote
  • Microsoft OneNote 2016
  • Microsoft OneNote 2016
  • Microsoft Office Home and Business - English
  • Microsoft Office OneNote
  • Microsoft Office Starter - English
  • Microsoft Office Starter - English

Chuyển đổi file .ONE

File .ONE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *